V oblasti požární ochrany nabízíme:

 

 • kontrolní a revizní činnosti v oblasti požární ochrany:
  • kontroly a opravy hasicích přístrojů a požárních hydrantů
  • kontroly a montáž požárních ucpávek
  • kontroly požárních klapek
  • kontroly požárních dveří
  • NOVĚ tlakové zkoušky požárních hadic a nezavodněných požárních potrubí (suchovodů)
 • zpracování a vedení dokumentace požární ochrany
  • zpracování protokolu o začlenění do kategorie podle druhu požárního nebezpečí provozovaných činností
  • zpracování požárních řádů na jednotlivé provozy
  • zpracování organizačního zabezpečení podle § 30 vyhl. č. 246/2001 Sb.
  • zpracování požárních poplachových směrnic
  • zpracování tematických plánů a časových rozvrhů školení o požární ochraně zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
  • zpracování pokynů pro činnost preventivní požární hlídky
  • zpracování řádu ohlašovny požárů
 • zpracování požárně-bezpečnostních řešení k projektové dokumentaci staveb
 • školení zaměstnanců o PO
  • školení zaměstnanců
  • školení vedoucích zaměstnanců
  • odborná příprava členů preventivní požární hlídky
 • preventivní požární prohlídky
 • výkon činností osoby odborně způsobilé v PO