Naše nabídka v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zahrnuje:

 

  • kategorizaci prací

  • analýzu rizik

  • ostatní dokumentaci BOZP - provozní řády jednotlivých pracovišť

  • školení zaměstnanců

  • školení řidičů referentů