Otázky a odpovědi

V jaké lhůtě se revidují přenosné hasicí přístroje?

Každý přenosný hasicí přístroj musí být pravidelně revidován 1x ročně.